T.Ba, ngày 1 tháng 12 năm 2020 Danh sách Máy Bơm  |  Thông tin liên hệ  |  Tài khoản Công ty  |  Danh bạ Điện thoại  
 
 
KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM NƯỚC
Khu vực: 
1. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước TX. Hồng Ngự (nước mặt), ngày 28/9/2020
Trạm Cấp nước TX. Hồng Ngự
Địa chỉ: Quốc lộ 30, xã An Bình A,TX. Hồng Ngự.
2. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước huyện Hồng Ngự (nước mặt), ngày 28/9/2020
Trạm Cấp nước huyện Hồng Ngự
Địa chỉ: ấp Thượng, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự.
3. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Tam Nông (nước mặt), ngày 25/9/2020
Trạm Cấp nước Tam Nông
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông.
4. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước An Long (nước mặt), ngày 25/9/2020
Trạm Cấp nước An Long
Địa chỉ: ấp Phú Lợi, xã An Long, huyện Tam Nông.
5. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Thanh Bình (nước mặt), ngày 25/9/2020
Trạm Cấp nước Thanh Bình
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình
6. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Lộ Tiểu (nước mặt), ngày 25/9/2020
Trạm Cấp nước Lộ Tiểu
Địa chỉ: Ấp Tân Thạnh, xã An Nhơn, huyện Châu Thành
7. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Nha Mân 2 (nước mặt), ngày 25/9/2020
Trạm Cấp nước Nha Mân 2
Địa chỉ: ấp Tân Bình, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành.
8. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Nha Mân (nước mặt), ngày 25/9/2020
Trạm Cấp nước Nha Mân
Địa chỉ: xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành.
9. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Khu Công Nghiệp C (nước mặt), ngày 25/9/2020
Trạm Cấp nước Khu Công Nghiệp C
Địa chỉ: Khu Công Nghiệp C, TP. Sa Đéc
10. » Kết quả kiểm nghiệm Trạm Cấp nước Sa Đéc (nước mặt), ngày 25/9/2020
Trạm Cấp nước Sa Đéc
Địa chỉ: 207B, Trần Hưng Đạo, phường 1, TP.Sa Đéc.
12345...>>|